ปฏิทินกิจกรรมและวันหยุด

13 ก.ค. 2565 — วันอาสาฬหบูชา
14 ก.ค. 2565 — วันเข้าพรรษา
15 ก.ค. 2565 — วันหยุดพิเศษ
28 ก.ค. 2565 — วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
29 ก.ค. 2565 — วันหยุดพิเศษ
12 ส.ค. 2565 — วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
13 ต.ค. 2565 — วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถ
14 ต.ค. 2565 — วันหยุดพิเศษ
24 ต.ค. 2565 — ชดเชยวันปิยมหาราช
5 ธ.ค. 2565 — วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
12 ธ.ค. 2565 — ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
31 ธ.ค. 2565 — วันสิ้นปี