ปฏิทินกิจกรรมและวันหยุด

2 มกราคม 2566 — วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่
6 มีนาคม 2566 — วันมาฆบูชา
6 เมษายน 2566 — วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
13 เมษายน 2566 — วันสงกรานต์
14 เมษายน 2566 — วันสงกรานต์
17 เมษายน 2566 — ชดเชยวันสงกรานต์
1 พฤษภาคม 2566 — วันแรงงานแห่งชาติ
4 พฤษภาคม 2566 — วันฉัตรมงคล
17 พฤษภาคม 2566 — วันพระราชพิธีพืชมงคลฯ
5 มิถุนายน 2566 — ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
28 กรกฎาคม 2566 — วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
31 กรกฎาคม 2566 — วันหยุดพิเศษ
1 สิงหาคม 2566 — วันอาสาฬบูชา
2 สิงหาคม 2566 — วันเข้าพรรษา
14 สิงหาคม 2566 — ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
13 ตุลาคม 2566 — วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
23 ตุลาคม 2566 — วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม 2566 — วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
11 ธันวาคม 2566 — ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ