....ไม่พลาดข่าวสารสหกรณ์ แอด ID Line ................ @cmphcoop (อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ)

...รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จากคณะกรรมการเงินกู้ หมายเหตุกรณีมี * *ให้ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ จ่าย 26/03/2563 ทำรายการได้หลัง 20.00 น.

วิธีการตรวจสอบ ให้สมาชิกกดปุ่ม Ctrl + F แล้วใส่เลขที่สมาชิกลงในช่องค้นหาแล้วกดปุ่ม Next

เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
13776
12119
9510
13783
5833
5816
9486
6104
7403
10492
5452
13492
4030
5126
4728
1774
4365
5600
3713
8770
6928
6278
12130
8542
6753**
4145
12704
8175
7341
4589
3892**
5914
4612**
3087
6524
12543
13062
13061
10572
8343
5677
12929
10843
13550
3859
8585
13038
9180
13047
7442
3045**
1636
4758
13782
12238
8574
12266
3142
3531
11694
10226
10340
12100
5718
10683
2537**
2882
8589
2161
10423
3131
1071
2281
2559
9329**
3719**
1329**
5082
1108
5474**
2649**
5006
9880
9879
2185
1702
7126
2120
5885
4545
 

 

สมาชิกที่ * * ติดต่อกลับสหกรณ์ด้วยครับ 053 115 015-7 ต่อ 31-33 ฝ่ายสินเชื่อ