...รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จากคณะกรรมการเงินกู้ หมายเหตุกรณีมี * *ให้ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ

วิธีการตรวจสอบ ให้สมาชิกกดปุ่ม Ctrl + F แล้วใส่เลขที่สมาชิกลงในช่องค้นหาแล้วกดปุ่ม Next

เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
6555
6782
5648
5813
12836
9408
6829
3287
5462
2363
5024
6219
13223
6010
11154
3422
13789
7957
5509
9551
10546
6998
4624
5848
13087
2174
855
1222
4758
4599
6484
5485
4018
5562
5418
3087
7512
6691
5322
5090**
4367
5539
2627
2521

 

สมาชิกที่ * * ติดต่อกลับสหกรณ์ด้วยครับ 053 115 015-7 ต่อ 31-33 ฝ่ายสินเชื่อ