...รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จากคณะกรรมการเงินกู้ หมายเหตุกรณีมี * ให้ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ จ่ายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

จ่ายเงินกู้สามัญทำรายการกดหน้าตู้เอทีเอ็มกรุงไทยได้หลังเวลา 20.00 น.

วิธีการตรวจสอบ ให้สมาชิกกดปุ่ม Ctrl + F แล้วใส่เลขที่สมาชิกลงในช่องค้นหาแล้วกดปุ่ม Next

เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก

11768

6348

4611

4924

4000

2268

5889

11746

12174

12785

13492

3795

11002

11210*

6047*

4957*

12254

5556

5098*

1959

1964

1329

5310

2830

6299

2587

1914

6466

7512

7729

12105

3625

4378

3774

1097

146

3131

3967

2628

3345

29

2038

3000

178

2831

5423

 

สมาชิกที่ * ติดต่อกลับสหกรณ์ด้วยครับ 053 115 015-7 ต่อ 31-33 ฝ่ายสินเชื่อ