...รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้จากคณะกรรมการเงินกู้ หมายเหตุกรณีมี * ให้ติดต่อกลับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ

สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ ครั้งที่ 11 จ่ายวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ประชุมพิจารณาเงินกู้วันที่ 13 มิถุนายน 62 เวลา 17.00 น.

 

 

จ่ายเงินกู้สามัญทำรายการกดหน้าตู้เอทีเอ็มกรุงไทยได้หลังเวลา 20.00 น.

วิธีการตรวจสอบ ให้สมาชิกกดปุ่ม Ctrl + F แล้วใส่เลขที่สมาชิกลงในช่องค้นหาแล้วกดปุ่ม Next

เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
เลขที่สมาชิก
12411
5080
7362
4593
9430
4570
8230
7225
7910
10603
4758
6354
13016
7787*
3990
12917
2495
1097
2882
3164
1608
6833
3166
12027
14392
5486
10492
7726
12396
6617
6237
3755
4709
1405
5565
1763
3942
1351
5129
1505
5914
3176
8344
1096
958
12351

 

สมาชิกที่ * ติดต่อกลับสหกรณ์ด้วยครับ 053 115 015-7 ต่อ 31-33 ฝ่ายสินเชื่อ