....."ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2561 ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแกรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ถนนเชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 13.00 น.  "

สำนักงานใหม่ ตั้งอยู่ที่ 446 หมู่ที่ 6 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 *** โทรศัพท์ 053 115015-7 *** FAX 053 115018 ***

 

 

 

 

----{ระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว}----

--- Adobe Flash Player---
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

 

 

สมาชิกเข้าใหม่ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญทั่วไป
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญเอทีเอ็ม

คณะกรรมการชุดที่ 41 ปี พ.ศ. 2561
ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี พ.ศ. 2561
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

 

 

-----{แจ้งโอนเงินสหกรณ์}-----

------{รับข่าวสารจากสหกรณ์}-----

 

 

-----{สแกนบาร์โค๊ดลิงค์เข้าเว็ปไซต์}-----

 

-----{รับข่าวสารผ่าน Facebook}-----

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 
 
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
 
ราคาทองคำ
 
พยากรณ์อากาศ

 

ดาวน์โหลด แบบตอบรับการฝึกอบรม

 

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2561 ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์วิว 1 โรงแกรมเชียงใหม่แกรนด์วิว ถนนเชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 13.00 น.

 

ดาวนโหลดคำขอสามัญโครงการพิเศษเงินปันผล

 

 

 

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือธ.ออมสินกับสอ.สธ.ชม

 

Manual _ATM

ตำแหน่ง GPS กรณี่สมาชิกมีระบบนำทางในรถยนต์

จดหมายข่าวฉบับล่าสุด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

สมาชิกที่จะโอนชำระค่า ฌอส โอนเข้าเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ 521-012626-9

สมาชิกที่จะสมัครฌาปนกิจทั้ง สสธท หรือ ฌอส ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

****************************************************************************************

รายชื่อผู้สมัคร สสธท. รอบววาระพิเศษ อายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี สมัครวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2560 เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

รายชื่อสมัคร สสธท. รอบววาระพิเศษ อายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี สมัครวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560 เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

******** *** หมายเหตุ อำนาจการอนุมัติสมาชิก ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสมาคม สสธท *** **********

 

----- -------- ----- ----- ดาวน์โหลดคำขอ ใบสมัคร สสธท ----- -------- ----- -----

 

ใบสมัครสมาชิก สส.ชสอ.ประเภทสมทบ-ปกติ

ใบสมัครสมาชิก สส.-ชสอ. ประเภทสามัญ-ปกติ

แบบรายงานสุขภาพตนเอง