Th En

...ยินดีต้อนรับสู่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด


ร ะ บ บ ส อ บ ถ า ม ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว

แบบฟอร์มขอใช้ระบบสอบถามข้อมูลสมาชิกส่วนตัว

------------------------------------------------------

โปรแกรมคำนวณภาษีจากกรมสรรพากร ฟรี

คู่มือการรับ-ถอนเงินฝาก / เงินกู้ผ่าน ตู้ ATM KTB

--------------------------------------------------

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆของสหกรณ์


แบบฟอร์มต่างๆ ของสหกรณ์
Adobe Flash Player
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

--------------------------------------------------------

ID Line :cmphcoop

หรือ สแกนที่ QR Code ด้านล่าง

-------------------------------------------------------

ลิงค์เว็ปไซต์สหรกรณ์ www.cmphcop.com

หรือ สแกนที่ QR Code ด้านล่าง

----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------

วิดีทัศน์แนะนำสหกรณ์ฯ ปี 2559

http://youtu.be/LryGX245uUE

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

-----------------------------------------------------

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

----------------------------------------------------

สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ

 

-----------------------------------------------------------
 

เงินฝากออมทรัพย์

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท ฝากถอนเมื่อใดก็ได้ จำนวนคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท

 

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 ถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง ถอนเกิน 1 ครั้งคิดค่าธรรมเนียมถอน1%ของจำนวนเงินที่ถอน

 

เงินฝากประจำ 3 , 6 , 12 และ 24 เดือน

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท ฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ ฝากแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 1,000 บาท

 

เงินฝากออมทรัพย์สินทวี 24 เดือน

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ไม่เกิน 25,000 บาท ต้องฝากเป็นจำนวนเงินเท่ากันทุกเดือน เป็นเวลาติดต่อกัน 24 เดือน

 

 
 

ธนาคารและหน่วยงานต่างๆ
 

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 


ดัชนีหุ้น

 
 
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
 
ราคาทองคำ

 

 
พยากรณ์อากาศ

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

แบบฟอร์มต่างๆของสหกรณ์

ชสอ.ประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ ระดับดีเด่น (ขนาดใหญ่)...

ประกาศ จ่ายเงินทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์

คลิ๊ก ที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

ประกาศ จ่ายเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์

คลิ๊ก ที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

ประกาศ เรื่องงดธุรกรรมการงินเฉพาะกรณี

คลิ๊ก ที่ภาพเพื่อขยายใหญ่

การขอใช้ห้องประชุมสหกรณ์

ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาติใช้ห้องประชุม ต้องยื่นคำขอล่วงหน้าก่อนจัดกิจกรรมอย่างน้อย 7 วัน พร้อมชำระค่าบำรุงก่อนวันประชุม 1 วัน

 

 

ขั้นตอนการกดเงินกู้ สามััญ ATM

งบแสดงฐานะการเงิน สอ.สธ.ชม

จำกัด ณ 30 พฤศจิกายน 2559

เปิดรับสมัครสมาชิก สสธท รอบที่ 2/2560 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติ่ม สอบถามได้ที่ 053-895160-1 ต่อ 107-108

สมาชิกสสธท. ที่ผ่านการอนุมัติ คุ้มครอง 1 กรกฎาคม 2559 เข้ามารับได้ที่สหกรณ

เปิดรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ รอบที่ 4/2560 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดเพิ่มเติ่ม สอบถามได้ที่ 053-895160-1 ต่อ 107-108

 

รายชื่อสมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิก ฌอส สามารถเข้ามารับใบประกาศได้ที่สหกรณ์ครับ คลิ๊กเลยครับ /ต.ค.59

แจ้งสมาชิกทราบ
        เวลารับ - จ่ายเงินสหกรณ์  08.30 – 15.30 น. (ไม่พักเที่ยง)    สมาชิกที่จะโอนเงินมาชำระหุ้นหนี้ สามารถโอนมาได้ตามเลขบัญชีสหกรณ์ข้างล่าง โอนเสร็จกรุณาโทรแจังหรือส่งสลิปการโอนเข้า Line ให้สหกรณ์ทราบด้วยนะครับ จะได้ทำการตรวจสอบและออกใบเสร็จให้ครับ
ธนาคาร / สาขา
ประเภท
เลขที่บัญชี
ออมทรัพย์
521-1-02144-4
ออมทรัพย์
504-0-62366-1
ออมทรัพย์
471-2-03460-8
ออมทรัพย์
010232670527
ออมทรัพย์
050300951907

 

 

 

 

วิีดีโอบรรยาย อาจารย์ปรเมศ อินทรชุมนุม

 
 
 
 
 
 

 
Manual _ATM

วิธีการตรวจสอบธนบัตร

 

 

สมาชิกที่จะโอนชำระค่า ฌอส โอนเข้าเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ 521-012626-9

สมาชิกที่จะสมัครฌาปนกิจทั้ง สสธท หรือ ฌอส ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

รายชื่อผู้ผ่านการอนุมัติเป็นสมาชิก ฌอส สามารถติดต่อขอรับหนังสือสำคัญการเป็นสมาชิก(ใบประกาศ) ได้ที่งานสมาคมฯ

รายชื่อผู้สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิก ฌอส

รายชื่อผู้สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิก ฌอส กันยายน 2559

รายชื่อผู้สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเป็นสมาชิก สส.ชสอ

ดาวน์โหลด งบแสดงฐานะการเงิน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ฯสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

10 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright 2009 © สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด. All Rights Reserved.
Webmaster by: Pathompong Mungthanya
E-mail cmphcoop@hotmail.com

คู่มือสมาชิก
Facebook
คณะทำงาน
ระเบียบสหกรณ์
ภาพถ่ายกิจกรรม
ติดต่อเรา

www.Stats.in.th