....ตาราง ประมาณการรับคำขอกู้ พิจารณาเงินกู้ - จ่ายเงินกู้สามัญทั่วไปและสามัญ ATM ประจำปี 2562 ออกแล้วนะครับ

 

 

 

----{ระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัว}----

ใบคำขอลงทะเบียนรหัสผ่าน

--- Adobe Flash Player---
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

 

 

สมาชิกเข้าใหม่ประจำเดือนธันวาคม 2561
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญทั่วไป
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้สามัญเอทีเอ็ม

คณะกรรมการชุดที่ 42 ปี พ.ศ. 2562
ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี พ.ศ. 2562
 
 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด

 

 

-----{แจ้งโอนเงินสหกรณ์}-----

------{รับข่าวสารจากสหกรณ์}-----

 

 

-----{สแกนบาร์โค๊ดลิงค์เข้าเว็ปไซต์}-----

 

-----{รับข่าวสารผ่าน Facebook}-----

 

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 
 
อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
 
ราคาทองคำ
 
พยากรณ์อากาศ

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 

 

 

** เมื่อคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติให้กู้แล้ว ให้ผู้ค้ำประกันทุกคนต้องมาลงนามการค้ำประกันตามแบบฟอร์ม ณ ที่ทำการสหกรณ์ก่อน จึงจะจ่ายเงินกู็ ***

 

 

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือธ.ออมสินกับสอ.สธ.ชม

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 
 

 

 

Manual _ATM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตำแหน่ง GPS กรณี่สมาชิกมีระบบนำทางในรถยนต์

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สมาชิกที่จะโอนชำระค่า ฌอส โอนเข้าเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ 521-012626-9

สมาชิกที่จะสมัครฌาปนกิจทั้ง สสธท หรือ ฌอส ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

****************************************************************************************

รายชื่อผู้สมัคร สสธท. รอบววาระพิเศษ อายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี สมัครวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2560 เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561

รายชื่อสมัคร สสธท. รอบววาระพิเศษ อายุเกิน 57 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี สมัครวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2560 เป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561

******** *** หมายเหตุ อำนาจการอนุมัติสมาชิก ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสมาคม สสธท *** **********

----- -------- ----- ----- ดาวน์โหลดคำขอ ใบสมัคร สสธท ----- -------- ----- -----

----- -------- ----- ----- ดาวน์โหลดคำขอ ใบสมัคร สส.ชสอ ----- -------- ----- -----

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player