Email: cmphcoop@hotmail.com

 

ใบคำขอลงทะเบียนรหัสผ่าน

กรณียังไม่ได้ลงทะเบียนขอรหัสผ่านเข้ามา

 

ผลการดำเนินงานปี 2561

ผลการดำเนินงานปี 2562

ผลการดำเนินงานปี 2563

--- Adobe Flash Player---
ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

สหกรณ์สีขาว

 

 

เพิ่มเพื่อน

 

 

สมาชิกเข้าใหมสหกรณ์่ประจำเดือน มีนาคม 2564
 
ผู้ที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้

อนุมัติพักชำระหนี้ รอบที่ 1 ก.พ. ถึง ก.ค. 2564

อนุมัติพักชำระหนี้ รอบที่ 2 มี.ค. ถึง ส.ค. 2564

คณะกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 44 ปี 2564
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ปี 2564
รายชื่อคณะกรรมการแต่ละชุด ปี 2564
 

 

-----{สแกนบาร์โค๊ดลิงค์เข้าเว็ปไซต์}-----

-----{รับข่าวสารผ่าน Facebook}-----

 

ต้นกล้าสหกรณ์ฯ

คลิกเพื่อดาวน์โหลดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือธ.ออมสินกับสอ.สธ.ชม

กรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 
พยากรณ์อากาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกที่จะโอนชำระค่า ฌอส โอนเข้าเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสุเทพ 521-012626-9

สมาชิกที่จะสมัครฌาปนกิจทั้ง สสธท หรือ ฌอส ต้องมาสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

****************************************************************************************

******** *** หมายเหตุ อำนาจการอนุมัติสมาชิก ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการสมาคม สสธท *** **********

----- -------- ----- ----- ดาวน์โหลดคำขอ ใบสมัคร สสธท ----- -------- ----- -----

----- -------- ----- ----- ดาวน์โหลดคำขอ ใบสมัคร สส.ชสอ ----- -------- ----- -----

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------